Lucratief belang
Nieuws - 28 april 2023

Lucratief belang

Als je een werknemer wilt belonen voor diens werkzaamheden middels de verstrekking van een vermogensrecht (meestal aandelen of certificaten van aandelen), een vermogensrecht welke niet bereikbaar is voor normale beleggers, loopt de werknemer mogelijk aan tegen het fenomeen ’lucratief belang’.

Hoe werkt het

Wat je dan vaak ziet, is dat de werknemer een vermogensrecht krijgt. Deze heeft een bepaalde waarde. Als tegenprestatie gaat de werknemer dan een lening aan bij de werkgever. Feitelijk doet de werknemer in zo’n geval dus geen of slechts een beperkte investering. Maar er bestaat wel de kans op een extreem hoog rendement.

Hefboomeffect

De Hoge Raad heeft het over het hefboomeffect dat door deze werkwijze optreedt. Daarvan is sprake, als er kans is op tenminste 15% rendement welke voortvloeit uit een investering van de werknemer die slechts beperkt (lees: minder dan 10%) deel uitmaakt van diens vermogen.

Wanneer is er sprake van een lucratief belang

Er is in ieder geval een lucratief belang als een vennootschap een in aandelen verdeeld kapitaal heeft met verschillende soorten aandelen en het soort dat de werknemer heeft:

-          achtergesteld is bij andere soorten en het totale geplaatste aandelenkapitaal van die achtergestelde soort minder is dan 10% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap, of

-          met een preferentie van ten minste 15% dividend per jaar.

Ook is daarvan sprake in geval van vorderingen waarvan het rendement in enigszins belangrijke mate afhankelijk is van managementdoeleinden of aandeelhoudersdoeleinden zoals winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van financieringsbronnen, het gereed maken voor verkoop of overname van een onderneming of onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen van ondernemingen of onderdelen daarvan, of die in enigszins belangrijke mate in waarde vermeerderen bij een verkoop of overname van een onderneming, dan wel bij een wijziging van een belang in een onderneming.

Progressief belast

De inkomsten uit een lucratief belang zijn progressief belast in box 1 belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Aandachtspunten

Wat is nu van belang om bij stil te staan.

-          Hoeveel eigen geld moet de werknemer inzetten bij de verwerving van het belang.

-          Hoeveel geld mag de werknemer lenen van de werkgever.

-          Hoeveel moet de werknemer elders lenen om de aankoop te financieren.

-          Hoeveel is een zakelijke rente.

-          Is er nog een verschil in benadering en fiscale duiding tussen de diverse vermogensrechten als aandelen, certificaten, vorderingen.