Loon doorbetalen bij ziekte van een werknemer
Nieuws - 13 november 2023

Loon doorbetalen bij ziekte van een werknemer

Indien een werknemer veelvuldig ziek is, dan zal de werkgever in eerste instantie het loon door moeten betalen. In de wet staat dat bij ziekte minstens 70% van het loon moet worden doorbetaald. In het eerste jaar geldt het wettelijk minimumloon als ondergrens.

In veel cao’s en arbeidscontracten is bepaald dat het eerste ziektejaar 100% doorbetaald dient te worden.

In bepaalde cao’s of arbeidscontracten kunnen zogenaamde ‘wachtdagen’ zijn opgenomen, zijnde ziektedagen waarop de werkgever geen loon hoeft te betalen. Het doel hiervan is ontmoedigen dat werknemers zich voor het minste of geringste ziek melden. Men kan maximaal twee wachtdagen overeenkomen.

Meldt een werknemer zich binnen vier weken na werkhervatting opnieuw ziek, dan moet wel vanaf de eerste dag het loon worden doorbetaald. Zit er meer dan vier weken tussen twee periodes van ziekte, dan gelden de wachtdagen wel weer voor de tweede ziekteperiode.

Loon ontzeggen is slechts een middel om het kortdurende verzuim terug te brengen en geen oplossing om de achterliggende reden weg te nemen. Beter is het om de kern van het probleem op te zoeken en die aan te pakken. Daarvoor is het raadzaam in gesprek te gaan met de bedrijfsarts en de werknemers. Mogelijk veroorzaakt de werksfeer of werkplek het ziekteverzuim.