Actueel
Liquidatieverlies

Liquidatieverlies

25 juni 2018
Categorie: Nieuws

Heeft je Holding een deelneming in een andere BV en wordt die BV opgeheven, dan wordt deze civielrechtelijk geliquideerd en ontbonden. Er ontstaat dan mogelijk een liquidatie-uitkering. Als deze uitkering lager is dan waarvoor je deze deelneming hebt verkregen (= opgeofferd bedrag), ontstaat er een liquidatieverlies. Dat verlies is fiscaal aftrekbaar en valt niet in de deelnemingsvrijstelling.

Denk wel aan de volgende zaken: heeft de holding nog een vordering op deze deelneming; is er een fiscale eenheid; is er de laatste jaren dividend uitgekeerd; is de onderneming van de deelneming nog niet gestaakt. Dan gelden er speciale regels.

Terug