Leg een periodieke gift vast in een overeenkomst
Nieuws - 5 mei 2021

Leg een periodieke gift vast in een overeenkomst

Bent u voornemens 5 jaar lang aan een ANBI-instelling geld te schenken, overweeg dan dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en deze instelling. Check voor de zekerheid of er daadwerkelijk sprake is van een ANBI-instelling. Dat kunt u zelf checken via deze link.

Op de site van de Belastingdienst staan enkele voorbeeldformulieren die u kunt gebruiken teneinde te regelen dat sprake is van een periodieke gift. Zie hier.

Het voordeel van zo’n periodieke gift, is dat er geen aftrekbeperkingen (lees: drempels) voor gelden. Op die wijze is het belastingvoordeel dat u kunt behalen groter.

Denk er goed over na of het mogelijk is de 5-jaarstermijn te verkorten i.g.v. overmacht en wat daaromtrent wel/niet in de overeenkomst opgenomen moet/kan worden. Denk dan aan het wegvallen van uw inkomen, overlijden e.d. Overleg dit met uw adviseur.