Kwijtscheldingswinstvrijstelling
Nieuws - 21 januari 2022

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

 

Als u op de balans van uw onderneming schulden  heeft staan die u niet meer kan betalen en de schuldeisers scheldt u deze schulden kwijt, omdat deze tenslotte toch oninbaar zijn, behaalt u in uw onderneming kwijtscheldingswinst en deze is in principe belast.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling - voorwaarden

De vraag is of u recht heeft op de zogenaamde kwijtscheldingswinstvrijstelling, dus dat het voordeel dan toch niet belast is. Voor toepassing van die regeling moet er formeel sprake zijn van een ‘niet voor verwezenlijking vatbaar recht’ en dat vanuit het standpunt van de schuldeiser. Dus het moet er om gaan dat de schuldeiser de vordering om zakelijke redenen heeft kwijtgescholden en deze wegens financiële problemen van de schuldenaar niet meer de innen is. Een vordering die domweg door de schuldeiser niet wordt geïnd, maar die wel geïnd kan / had kunnen worden, valt daar niet onder.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling - onverrekende verliezen

De vrijstelling geldt voor zover de kwijtscheldingswinst de onverrekende verliezen van de schuldenaar overtreft. Ook het negatieve resultaat van het jaar zelf wordt gekort op de vrijstelling.

Kwijtscheldingswinstvrijstelling - BTW

De kwijtscheldingsvrijstelling werkt niet door in de omzetbelasting. Als de schuldenaar dus een crediteurenschuld heeft en deze onbelast vrijvalt wegens de kwijtscheldingswinstvrijstelling, laat dat onverlet dat de (eerder al in aftrek gebrachte) BTW vooraftrek gewoon terug betaald moet worden door de schuldenaar, hetgeen ook logisch is natuurlijk.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) - verzoek

Naar aanleiding van een Wob-verzoek is op 22 november 2021 een aantal documenten openbaar gemaakt over de kwijtscheldingswinstvrijstelling (klik: HIER).  

De vrijgegeven informatie bevat:

a.       Algemene informatie

b.       Lesmateriaal

c.       Een handreiking over de toepassing

d.       Vraag en antwoord van de kennisgroep

NB: Met de problematiek van de Corona in het achterhoofd, kan het maar zo zijn dat deze regeling vaker in beeld zal komen en dan is het goed nog eens de werkwijze er van te doorgronden.