Actueel
Kritisch op belastingrente

Kritisch op belastingrente

17 juli 2019
Categorie: Nieuws

Er was al langere tijd veel om te doen: de belastingrente. Als men na afloop van een aangiftejaar moet bijbetalen aan belasting, wordt er belastingrente in rekening gebracht. Als men echter recht heeft op een teruggaaf, wordt er geen belastingrente vergoed. Nu voelt dit onrechtvaardig, alhoewel dit ergens ook wel begrijpelijk is. Bij de huidige marktrente zou men anders gaan “sparen bij de Belastingdienst”. 

Maar belastingrente betalen over een periode dat het geld bij de Belastingdienst stond, dat is op zijn minst onbegrijpelijk! Situaties waarin dit voorkomt:

  • Er wordt aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag opgelegd, ten bedrage van € 10.000.
  • Einde van het jaar wordt verzocht de voorlopige aanslag te verminderen naar € 1.000.
  • Na afloop van het jaar blijkt bij het opstellen van de aangifte dat er per saldo toch € 10.000 is verschuldigd.
  • Er wordt een aanslag voor € 10.000 opgelegd inclusief belastingrente over een periode vanaf het begin van het aangiftejaar. 

Er moet dus (ook) belastingrente worden betaald over de periode dat diezelfde € 10.000 al bij de Belastingdienst stond. Op 2 juli 2019 heeft het gerechtshof zich hiertegen uitgesproken. Alhoewel de wet geen ruimte geeft voor een oplossing in deze situaties, is er wel sprake van een bekend ‘begunstigend beleid’ bij de Belastingdienst waarop een belastingplichtige zich kan beroepen. 

Concreet: het loont wel degelijk om kritisch te zijn op de in rekening gebrachte belastingrente. Voornamelijk bij een wisseling van voorlopige aanslagen, zo blijkt. Wij kijken graag met u mee!

 

Terug