Actueel
Kleine ondernemersregeling vanaf 2020 - Vanaf 1 juni 2019 keuze maken!

Kleine ondernemersregeling vanaf 2020 - Vanaf 1 juni 2019 keuze maken!

22 mei 2019
Categorie: Nieuws

Modernisering kleine ondernemersregeling (KOR)
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR gemoderniseerd. De KOR staat dan open voor alle btw-ondernemers ongeacht de rechtsvorm en niet meer alleen voor natuurlijke personen. Om de nieuwe KOR toe te kunnen passen wordt een omzetgrens ingevoerd. Ondernemers met een omzet van maximaal € 20.000 (ex. btw) kunnen kiezen voor de KOR. Vrijgestelde omzet telt niet mee bij de bepaling van de omzetgrens. 

Wat zijn de gevolgen?
Wanneer een ondernemer kiest om de KOR toe te passen, moet hij de inspecteur hiervan in kennis stellen. De keuze kan pas na drie jaren worden herzien door de ondernemer. De ondernemer mag tijdens de duur van de KOR geen btw in rekening brengen aan zijn afnemers. Ook heeft de ondernemer geen recht op vooraftrek voor de aan de ondernemer in rekening gebrachte btw. Als hoofdregel is de ondernemer ontheven van het doen van aangifte omzetbelasting en de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Wel gelden administratieve verplichtingen en aangifteplicht wanneer de heffing van omzetbelasting naar de ondernemer is verlegd. Kiezen voor de KOR kan ook herziening van eerder genoten voorbelasting op investeringsgoederen tot gevolg hebben.   

Overschrijden grens?
Wanneer een ondernemer heeft gekozen om de KOR toe te passen, en gedurende het jaar de omzetgrens overstijgt, voldoet hij niet meer aan de voorwaarden van de KOR. Vanaf dat moment zijn alle leveringen en diensten, inclusief de levering of dienst welke de overstijging van de omzetgrens veroorzaakt, belast volgens de normale btw-regels. Na verloop van drie jaar kan de ondernemer weer kiezen voor toepassing van de KOR. 

In 2019 al ontheven van administratieve verplichtingen?
De ondernemer die op 31 december 2019 al een ontheffing voor administratieve verplichtingen heeft, wordt geacht een verzoek voor toepassing van de KOR per 1 januari 2020 te hebben gedaan. 

Wanneer keuze maken?
Vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 kan een ondernemer zijn keuze om de KOR vanaf 2020 toe te passen kenbaar maken aan de inspecteur. 

De keuze van de ondernemer om de KOR vanaf 1 januari 2020 toe te passen moet een overwogen keuze zijn. De ondernemer moet zich daarbij afvragen of het administratieve voordeel ook een financieel voordeel oplevert. Ook wanneer u momenteel ontheven bent van administratieve verplichtingen moet u zich afvragen of de KOR wel gewenst is.

Laat u daarom goed voorlichten wat voor u de beste keuze is!

Luuk van Dijk
Belastingadviseur

 

 

Terug