KG-standpunt: na inhaal aflossingsachterstand keert eigenwoningschuld terug naar box 1
Nieuws - 27 oktober 2023

KG-standpunt: na inhaal aflossingsachterstand keert eigenwoningschuld terug naar box 1

De Kennisgroep onroerende zaken van de Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat, zodra de aflossingsachterstand die aanwezig was op het moment van de overgang van de eigenwoningschuld naar box 3, is ingelopen, de schuld weer kwalificeert als eigenwoningschuld en verplicht terug gaat naar box 1.

Een belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld aangegaan, waarop annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31 januari 2043. De belastingplichtige voldoet op 31 december 2016 door een incidentele aflossingsachterstand niet aan de aflossingseis. Op 31 december 2017 heeft de belastingplichtige de aflossingsachterstand nog niet ingehaald. De belastingplichtige kan niet aannemelijk maken dat de aflossingsachterstand het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit of van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag. De eigenwoningschuld gaat hierdoor per 1 januari 2018 over naar box 3. Op 1 november 2020 is de aflossingsachterstand ingehaald en keert de schuld als eigenwoningschuld terug naar box 1. Vanaf dat moment kan de belastingplichtige tot uiterlijk 30 november 2045 de schuld aanmerken als eigenwoningschuld en de rente in aftrek brengen. Het oorspronkelijke aflossingsschema moet worden voortgezet.