Kamerbrief Toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad
Nieuws - 17 april 2024

Kamerbrief Toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Eerste Kamer en de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd over het toekomstig stelsel box 3 en de voorbereidingen op het aankomend arrest van de Hoge Raad.

De brief begint met de vermelding dat op verzoek van de vaste commissie voor Financiën op 18 april een commissiedebat plaats zal vinden over box 3. 

Op 25 januari 2024 heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de reacties op de internetconsultatie van het voorstel voor het  toekomstige stelsel in box 3.

In de brief gaat hij in op de volgende onderdelen:

1.    de stand van zaken van de voorbereidingen die de Belastingdienst treft met betrekking tot de aankomende arresten van de Hoge Raad over het rechtsherstel box 3;

2.    één inhoudelijke wijziging op het geconsulteerde voorstel over familiebedrijven, hierbij gaat de staatssecretaris in op een extern uitgevoerde staatssteunanalyse van onroerend goed en aandelen in startups en familiebedrijven;

3.    een verduidelijking over de wijze waarop de inkomsten uit onroerend goed in box 3 zullen worden belast;

4.    de voorlopige uitkomsten van de uitvoeringstoets van de Belastingdienst voor het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3.

Voor de hele kamerbrief klik HIER