Jongeren in dienst. Hoe zit dit eigenlijk?
Nieuws - 18 september 2023

Jongeren in dienst. Hoe zit dit eigenlijk?

 

Bij veel werkgevers zijn jongeren in dienst. Wat zijn de rechten en plichten? Hieronder lees je de regels.

  • Onder de 13 jaar is het in Nederland niet toegestaan om te werken. 
  • 13, 14 en 15-jarigen: Op deze leeftijd mogen en kunnen jongeren werken. Let wel op de regels van de arbeidstijdenwet. Deze wet geeft aan wat wel en niet mag en hoeveel uren ze mogen werken en op welke tijden. Ook staat er in deze wet dat ze geen zwaar werk mogen doen, alleen maar hand- en spandiensten onder begeleiding. De minderjarige mag niet zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan. Hiervoor is een machtiging van een ouder (wettelijke vertegenwoordiger) nodig. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. De ouder moet binnen vier weken reageren. Na deze vier weken is er sprake van een een arbeidsovereenkomst met rechten en plichten tussen de werkgever en de minderjarige. Let wel op: als werkgever ben je  binnen de vier weken termijn zónder toestemming van een ouder wettelijk gezien in overtreding. Om problemen te voorkomen is het beter om bij het aangaan van de  arbeidsovereenkomst van de minderjarige, de ouder te laten mee tekenen. Je hebt dan een schriftelijk bewijs van toestemming. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst speelt de ouder geen rol. Deze kan de arbeidsovereenkomst dus niet opzeggen of laten ontbinden. 
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen. Ze mogen geen gevaarlijk werk doen, zoals werken met gevaarlijke stoffen of werken in veel lawaai. Alleen onder deskundig toezicht mogen ze risicovol werk doen. Er gelden maximale werktijden en verplichte rust en pauzes. Het werk mag er niet voor zorgen dat ze niet naar school kunnen. Vanaf 16 jaar mag er zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangegaan worden. 
  • Buiten schooltijd en in schoolvakanties mogen jongeren meer uren werken. 
  • Er zijn ook regels voor specifieke branches zoals bijvoorbeeld in de horeca: Jongeren onder de 16 jaar mogen niet werken in ruimten waar alcohol wordt geschonken of als maaltijdbezorger.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op naleving van de regels met betrekking tot kinderen en jongeren die werken, deze staan in de Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet en de Nadere regeling Kinderarbeid. Als een inspecteur tijdens een controle ter plaatse vaststelt dat de regels niet worden nageleefd, kan hij een boete opleggen of een proces verbaal opmaken.