Actueel
Is je Holding directeur of ben je het zelf?

Is je Holding directeur of ben je het zelf?

7 oktober 2020
Categorie: Nieuws

Is het nu verstandiger via een Persoonlijke Holding bestuurder te zijn in de Werkmaatschappij of als natuurlijk persoon ?

Om die vraag te beantwoorden moeten we artikel 11, boek 2 Burgerlijk Wetboek in acht nemen. Daarin staat: 

"De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is."

In de praktijk houdt dit in dat een curator in geval van faillissement van de Werkmaatschappij altijd verhaal zal (proberen te) zoeken bij de bestuurder/natuurlijk persoon. Maar als er een of meer rechtspersonen tussen zitten als bestuurder, zullen die ook aansprakelijk gesteld worden.

Om die reden is het dan ook niet aan te bevelen via je Holding als bestuurder te gaan fungeren voor de Werkmaatschappij. En als je dat doet, is het raadzaam dan ook maar gelijk de aandelen te certificeren van je Holding om het de curator nog lastiger te maken als het zover is.

Zorg er tevens voor dat als er meerdere aandeelhouders zijn, dat niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn. Immers dan kunnen ze ook allemaal aangesproken worden in prive. Denk dan wel aan een goed directiereglement oftewel wat moet wel/niet voorgelegd worden aan de aandeelhouders. Aandachtspunt is dan weer wel de verzekeringsplicht. De Regeling DGA schrijft immers bij nevengeschiktheid voor dat de aandeelhouders statutair bestuurder zijn.

Al met al reden om hier eens over van gedachten te wisselen.

Terug