Is het loon van u als DGA verlaagd vanwege de Corona
Nieuws - 17 februari 2021

Is het loon van u als DGA verlaagd vanwege de Corona

De corona crisis heeft er toe geleid dat menig DGA zijn DGA-loon naar beneden heeft moeten bijstellen. Er was gewoon geen geld om de loonheffing e.d. te betalen.

Er ontstaat een probleem als de DGA in kwestie zijn loon weliswaar heeft verlaagd, maar wel geld opneemt van de B.V.:

  1. Als bij de overboekingen als omschrijving de terminologie staat vermeld ‘netto loon’, dan moet dat gewoon verloond worden. Immers dan is er wel gewoon loon uitbetaald. Dan had er ook loonheffing ingehouden moeten zijn en als dat niet betaald kan worden, geldt daar een separate betalingsregeling voor;
  2. Neemt de DGA gewoon geld op zonder verdere omschrijving en ontstaat er daarmee ook een schuld aan de B.V., dan is dat ook in strijd met de regels. De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  3. Neemt de DGA gewoon geld op en trekt dat recht via dividend, dan is dat in strijd met de regels. Het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  4. Heeft de DGA in kwestie echter nog geld te goed van de B.V., dan mag de B.V. een aflossing doen aan de DGA, mits natuurlijk schuldeisers van de vennootschap daarmee niet benadeeld worden. Dat is weer een andere discussie. Voorkom altijd Paulianeus handelen.

Moraal van het verhaal is administratief goed na te kijken welke situatie op u van toepassing is en daar adequaat op te reageren en naar te handelen i.o.m. uw adviseur.