Is er sprake van uitponden van onroerende zaken
Nieuws - 27 februari 2024

Is er sprake van uitponden van onroerende zaken

 

Resultaat uit overige werkzaamheid (= ROW) is inkomen in box 1 en aldus progressief belast met inkomstenbelasting.

Onder werkzaamheid wordt mede verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken.

Rechtbankuitspraak

Onlangs heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in dit kader (klik: HIER).  

Wat waren de feiten

In die situatie was het volgende aan de hand. 

Belastingplichtige:

-  haalt persoonlijk wekelijks dan wel maandelijks, de huur op van de door hem verhuurde woningen;
-  is persoonlijk aanspreekpunt voor gebreken;
-  verhelpt de gebreken al dan niet met hulp van anderen;
-  controleert zelf bij de verschillende door hem verhuurde panden of er post is geweest;
-  haalt op de diverse adressen post op van mensen die daar niet woonachtig zijn en brengt deze dan zelf naar de juiste mensen;
-  heeft betrokkenheid bij inrichting van verschillende door hem verhuurde panden;
-  is persoonlijk dan wel met anderen betrokken bij het leegruimen van panden en de verhuizing en opslag van verschillende uit de panden afkomstige huisraad;
-  is persoonlijk betrokken bij de aansluiting van gas/licht/water;
-  heeft bij de afsluiting van energiecontracten meerdere keren een valse naam opgegeven en betalingen via rekening van derden lopen;
-  is persoonlijk betrokken bij het regelen van inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie en het opstellen van huurcontracten voor de door hem verhuurde panden en het regelen van postadressen;
-  was op de hoogte van de onrechtmatige situatie in de door hem verhuurde panden en heeft instructies gegeven aan bewoners wat te zeggen bij controles.

Het oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de verweerder (lees: Belastingdienst) aannemelijk gemaakt dat sprake is van ROW. Op grond de wet wordt onder werkzaamheid mede verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals het uitponden van onroerende zaken, het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee vergelijkbare vormen van kennis. Daarvan was hier sprake van en dus is er sprake van ROW en zijn de inkomsten progressief belast in Box 1.

Moraal van het verhaal

Moraal van het verhaal is om in geval van verhuur van prive onroerend goed vooraf goed na te denken welke richting men uit wil gaan en als dat is sec normaal vermogensbeheer en niet meer (dus aangeven in Box 3 en niet in Box 1) dan daar goede afspraken over te maken en daar ook naar te handelen en dus feitelijk zelf niets te doen.