Is er sprake van loondienst of is er toch sprake van een zzp’er (II)
Nieuws - 21 april 2021

Is er sprake van loondienst of is er toch sprake van een zzp’er (II)

Gisteren hebben we in ons artikel vermeld dat de Wet DBA als mislukt kan worden beschouwd. Het creëerde geen duidelijkheid en geen rust. Er moet dus nieuwe wetgeving komen.

Handhavingsmoratorium tot 1 oktober 2021
In verband met de aankondiging van nieuwe wet- en regelgeving is er een handhavingsmoratorium ingesteld. Deze duurt nog tot 1 oktober 2021. Niet handhaven wil niet zeggen dat er door de Belastingdienst geen toezicht wordt uitgeoefend in deze periode. Gedurende dit handhavingsmoratorium zal de Belastingdienst alleen handhaven bij kwaadwillenden of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

Dit handhavingsmoratorium is enigszins bedrieglijk, omdat het niet geldt voor pensioenfondsen en er arbeidsrechtelijk ook geen sprake is van een moratorium.

ZZP-Webmodule
Het besluit om het moratorium al dan niet te verlengen hangt samen met de ontwikkeling van de zogenaamde zzp-webmodule welke momenteel in de testfase zit. Deze is bedoeld om opdrachtgevers vooraf duidelijkheid te bieden over de aard van een arbeidsrelatie. Ofwel: werkt een zzp’er zelfstandig of toch in dienst? Is de uitkomst dat de zzp’er zelfstandig werkt, dan ontvangt die opdrachtgever een zogenaamde opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen voor de zzp’er in te houden, mits uiteraard gewerkt wordt zoals aangegeven in de webmodule.

Is de ZZP-Webmodule de oplossing
De vraag is of de zzp-webmodule nu wel de oplossing is. Al eerder is namelijk de webmodule in beeld gebracht (al op 29 april 2009 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een webmodule) en in 2014 is deze nog afgewezen voor de Raad van State, de Tweede Kamer prominente wetenschappers en de praktijk. De kern van het probleem is dat de webmodule uitgaat van de opdrachtgever als beantwoorder van de vragen en hoe kan deze nu een oordeel vellen over het ondernemerschap van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kent niet alle feiten en omstandigheden. Deze weet niet of de opdrachtnemer voor meerdere opdrachtgevers werkt, of deze investeringen doet, debiteurenrisico loopt, zich heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid etc.

NB: De onduidelijkheid en onzekerheid zal nog wel even voortduren.