Is er sprake van loondienst of is er toch sprake van een zzp’er (I)
Nieuws - 20 april 2021

Is er sprake van loondienst of is er toch sprake van een zzp’er (I)

Als u iemand inschakelt om werk voor u te doen, moet u een inschatting maken of er sprake is van loondienst.

Inhouding loonheffingen i.g.v. loondienst
In het geval van loondienst moet u loonheffingen inhouden en betalen. Daarnaast moet u in voorkomend geval loon doorbetalen bij ziekte en vakantie en gelden er bijvoorbeeld specifieke regels bij ontslag. Loonheffingen zijn: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw).

Kenmerken Loondienst
Loondienst heeft de volgende kenmerken:

  • de werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk voor de werkgever te werken;
  • de werkgever is verplicht om de werknemer voor het werk loon te betalen;
  • T\tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding.

Wanneer is geen sprake van Loondienst
Wordt aan 1 van de hiervoor vermelde 3 kenmerken niet voldaan, dan is er geen sprake van loondienst.

U twijfelt of er sprake is van loondienst
Als u werkt met een freelancer of zelfstandige zonder personeel en twijfelt of er sprake is van loondienst, gebruik dan een modelovereenkomst. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen als u en uw opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken.

Wet DBA
De modelovereenkomsten zijn ingevoerd in mei 2016 met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) welke wet een vervanging was van de systematiek van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die vanaf 2001 gold. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of er sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst ‘zekerheid’ geven volgens de Wet DBA. Gezegd kan worden dat deze wet als mislukt kan worden beschouwd. Het creëerde geen duidelijkheid en geen rust. Er moet dus nieuwe wetgeving komen.

Deel II
Morgen meer over deze problematiek. Dan gaan we in op de invoering van de zzp-webmodule en het handhavingsmoratorium.