Actueel
Is een lening in gelieerde verhoudingen altijd wel een lening ?

Is een lening in gelieerde verhoudingen altijd wel een lening ?

18 mei 2018
Categorie: Nieuws

Het komt regelmatig voor dat er in gelieerde verhoudingen leningen worden verstrekt. De vraag is dan of zo'n lening altijd wel zakelijk is en als het geld niet terugbetaald kan worden, of die lening dan wel kan worden afgewaardeerd.

In deze zijn er 3 zaken waar je tegen aan kan lopen:  

1. het is een schijnlening: partijen zijn de facto geen lening overeengekomen;

2. het is een bodemloze put-lening: bij het verstrekken was al duidelijk dat niet terugbetaald zou kunnen worden;

3. Het is een deelnemerschapslening:

  -  de rente is vrijwel geheel winstafhankelijk én

  -  de schuld is achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren én

  -  de lening heeft geen vaste looptijd en is slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar cq de looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar.

Bij het aangaan van de lening is een goede regie zeer belangrijk. 

Terug