Is een eigen BV de oplossing voor een ZZP'er ?
Nieuws - 24 oktober 2016

Is een eigen BV de oplossing voor een ZZP'er ?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geen wijziging gebracht in het feit of je als werknemer actief bent voor een opdrachtgever of als ondernemer.

De verklaring arbeidsdrelatie (VAR) had daarbij enkel een zuiverende werking voor de vraag wie aansprakelijk gesteld werd als er toch achteraf sprake was van een dienstbetrekking. Ook de VAR zei dus niets over de kwalificatie dienstbetrekking of niet.

Om dezelfde reden is het tussenschuiven van een BV door een ZZP'er niet relevant voor de kwalificatie van de dienstbetrekking. Dus als een ZZP'er niet rechtstreeks factureert aan zijn opdrachtgever maar middels zijn eigen BV, heeft ook dat niet het gewenste effect om de eventuele dienstbetrekking te ontlopen. 

Bepalend waren en blijven de elementen: is er sprake van een gezagsverhouding; moet het werk persoonlijk verricht worden; geschiedt dat tegen vergoeding. Als aan 1 van deze 3 voorwaarden niet wordt voldaan, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de modelovereenkomsten 'geen werkgeversgezag' en 'geen verplichting tot persoonlijike arbeid'.

Neem voor meer informatie over wat wel / niet bepalend is over de kwalificatie dienstbetrekking contact met ons op, opdat je niet voor verassingen komt te staan.