Investeringsregelingen
Nieuws - 27 juni 2022

Investeringsregelingen

U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek en er is de VAMIL-regeling. Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
U komt in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd. Voor de tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 klik HIER. U doet een beroep op deze faciliteit middels uw jaarlijkse aangifte.

Milieu-investeringsaftrek en VAMIL
U komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als u hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. U kunt de milieu-investeringsaftrek wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling (willekeurige afschrijving). Voor de milieu- en Energielijst 2022 klik HIER. U kunt van deze regeling alleen gebruik maken middels een melding bij RVO binnen 3 maanden na de investering. Om dat online te doen is eHerkenning niveau 2+ nodig.

Energie-investeringsaftrek
U kunt hiervoor kiezen als u hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben erkend als energie-investeringen. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. U kunt de energie-investeringsaftrek wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U kunt van deze regeling alleen gebruik maken middels een melding bij RVO binnen 3 maanden na de investering. Om dat online te doen is eHerkenning niveau 2+ nodig.