Actueel
Inlenersaansprakelijkheid (I)

Inlenersaansprakelijkheid (I)

19 juni 2018
Categorie: Nieuws

Als inlener (of doorlener) kunt u er middels een goede administratie zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling voor de loonheffingen en omzetbelasting van een uitlener zo klein mogelijk blijft. Het ontbreken van een goede administratie kan namelijk leiden tot toepassing van  het anoniementarief.

U kunt als inlener de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen met de volgende gegevens:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • specificatie van de gewerkte uren
  • nationaliteit
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur
  • als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
  • naam, adres en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel

Het overnemen van de meest relevante gegevens uit de originele identiteitsbewijzen volstaat. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag u namelijk geen kopie van het identiteitsbewijs vragen. Een rijbewijs kunt u niet gebruiken om de identiteit vast te stellen, omdat de nationaliteit van de werknemer daar niet op staat.

Voor een voorbeeld om gegevens vast te leggen klik HIER.

 

Terug