Actueel
Inlenersaansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid

3 december 2019
Categorie: Nieuws

Leent uw onderneming werknemers in van een andere ondernemer en heeft u de leiding over de ingeleende werknemers? In dat geval wordt u als 'inlener' bestempeld en kan de inlenersaansprakelijkheid van toepassing zijn. 

De inlenersaansprakelijkheid houdt in dat u door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld kan worden voor loonheffingen, omzetbelasting en eventuele invorderingsrente/-kosten die niet door de uitlener worden afgedragen. In dat geval zal de Belastingdienst eerst een eventuele doorlener aansprakelijk stellen en daarna bij de inlener aankloppen. 

Hoe kunt u het risico op aansprakelijkheidssteling verminderen?

 • Vraag de uitlener naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag. Deze verklaring geeft aan of de uitlener aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Houdt een goede administratie bij van ingeleende werknemers. Deze dient de volgende gegevens te bevatten:
 1. naam-, adres- en woonplaatsgegevens;
 2. de geboortedatum;
 3. het burgerservicenummer;
 4. een specificatie van de gewerkte uren;
 5. de nationaliteit;
 6. het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur;
 7. als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie;
 8. naam-, adres- en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel.
 • Betaal een deel van het factuurbedrag op een geblokkeerde rekening (G-rekening).

In bepaalde gevallen gelden er bijzondere regels, bijvoorbeeld bij directeuren-grootaandeelhouders, buitenlandse uitleners of financiële problemen bij de uitlener.  

Let op: de inlenersaansprakelijkheid kan ook samenvallen met ketenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor de fiscale eenheid omzetbelasting en/of bestuurdersaansprakelijkheid. 

Leent u ook personeel in en loopt u tegen vragen aan? Of zijn de bovenstaande bijzondere gevallen bij u van toepassing? Neemt u dan contact op met onz adviseurs.

Terug