Ingroeiregeling vof
Nieuws - 23 augustus 2021

Ingroeiregeling vof

 

Als iemand toetreedt als vennoot bij een bestaande onderneming, zal deze zich moeten inkopen. Het is mogelijk dat te regelen middels een zogenaamde ingroeiregeling.

De ingroeiregeling houdt in dat de toetreder dan gedurende een aantal jaren genoegen neemt met een lager winstaandeel. Op die manier koopt hij (zij) zich dus in zonder direct een bedrag op tafel te leggen. Dat hoeft dus ook niet gefinancierd te worden. 

Mogelijke winstverdeling / ingroeiregeling gedurende de eerste jaren:

- jaar 1:  70 / 30

- jaar 2:  65 / 35

- jaar 3:  60 / 40

- jaar 4:  55 / 45

- jaar 5:  50 / 50

Het winstaandeel loopt dus langzaam op en in jaar 5 heeft de toetreder zich dus helemaal ingekocht en is de winstverdeling en ook de goodwill voortaan 50/50.

Voordeel van een ingroeiregeling is dat als de winst tegenvalt, de koper automatisch ook minder betaalt en als de winst hoger is, zal dat hoger zijn. Dat is dan een bijkomend voordeel en voorkomt onnodige discussies over winstprognoses als basis voor de bepaling van de hoogte van de goodwill.