In 2023 nog dividend uitkeren of toch pas in 2024  
Nieuws - 8 november 2023

In 2023 nog dividend uitkeren of toch pas in 2024  

 

De Tweede Kamer heeft middels een amendement bepaald dat het box 2 tarief in 2024 voor bedragen boven de 67.000 euro stijgt van 26,9 procent naar 33 procent. Daaronder blijft het conform de oorspronkelijke belastingplannen 24,5 procent.

Ondernemers die vermogen hebben opgebouwd in hun persoonlijke BV worden hiermee geconfronteerd. Er geldt immers geen overgangsregeling. Ook voor reeds opgebouwde winstreserves gelden deze nieuwe tarieven. Er is geen step-up regeling.

Ondernemers kunnen overwegen om de winst in 2023 nog uit te keren en vervolgens in privé (dus netto na belastingafdracht) te beleggen of om de winst in de BV te laten zitten (en dus bruto te beleggen omdat er nog geen belastingafdracht plaatsvindt).

De keuze hangt af van de hoogte van de dividenduitkering, immers die 24,5% tot € 67.000 in 2024 (feitelijk € 134.000 als je een fiscale partner hebt) is altijd nog 2,4% goedkoper dan het tarief waar in 2023 sprake van is.

Ben je van plan meer uit te gaan keren dan € 67.000, kun je dat beter nu al doen, immers dan behaal je een voordeel van 6,1%.

Ook van belang voor de keuze is wat je met het geld gaat doen. Staat het (zet je het) op een spaarrekening of wordt het belegd en wat is het rendement dan van dat vermogen oftewel ga je voor een keuze op korte of op lange termijn.

Al met al genoeg reden om er eens met je adviseur over te gaan praten wat nu wijsheid is en stel het niet uit tot eind december.