Huwelijkse voorwaarden: verrekenbeding
Nieuws - 10 december 2021

Huwelijkse voorwaarden: verrekenbeding

 

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijksvoorwaarden een (verplicht wederkerig) periodiek verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met uw echtgenoot op te stellen. Zo'n beding kan bijvoorbeeld inhouden dat jaarlijks het overgespaarde deel van de inkomsten onderling verrekend moet worden.

Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Veelal wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren gehuwd.