Actueel
Hoe zat het ook al weer met de ‘aanzegvergoeding’

Hoe zat het ook al weer met de ‘aanzegvergoeding’

14 mei 2019
Categorie: Nieuws

Als een werkgever een tijdelijk contract van zes maanden of langer wil beëindigen, dan geldt er een aanzegverplichting. De werkgever moet namelijk uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer aangeven of het contract wel of niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

Bij het niet tijdig aanzeggen kan de werknemer een ‘aanzegvergoeding’ opeisen. Die bedraagt maximaal een bruto maandsalaris (zonder vakantietoeslag). Als de werkgever wel aanzegt, maar te laat, dan heeft de werknemer recht op een ‘aanzegvergoeding’ naar rato.

In de praktijk mag de werkgever ook per e-mail aanzeggen of zelfs in het contract een aanzegbepaling opnemen.

Een voorwaarde is dat de werknemer de aanzegvergoeding uiterlijk twee maanden na het einde van het contract opeist. Als hij te laat is dan komt de ‘aanzegvergoeding’ te vervallen.

 

Terug