Actueel
Hoe werkt middeling van inkomens

Hoe werkt middeling van inkomens

3 september 2020
Categorie: Nieuws

Als u in een aaneengesloten periode van 3 jaar in box 1 in één jaar een hoog inkomen heeft en in een ander jaar juist een laag inkomen, kan mogelijk aanspraak bestaan op een teruggave van inkomstenbelasting o.g.v. middeling. 

Wat houdt middeling in

Middeling houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over die jaren wordt verdeeld. Voorwaarde voor middeling is dat de aanslagen over de desbetreffende drie jaren definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden.

Aandachtspunten

Ieder jaar kan slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Het loont om vooraf het verzoek voor een middelingsteruggave goed door te rekenen om de meest gunstige 3 aaneengesloten jaren te bepalen. Het bedrag van de teruggave moet hoger zijn dan € 545. 

Terug