Hoe werkt de werkkostenregeling?
Nieuws - 29 december 2021

Hoe werkt de werkkostenregeling?


U mag een percentage van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Voor de berekening van de vrije ruimte geldt een tweeschijvenstelsel. Tot en met het fiscale loon van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%.

Vanwege COVID-19 is het percentage, net als in 2020, verhoogd tot 3%. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte in 2021 1,18%.

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonheffingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

U maakt gebruik van de werkkostenregeling als individuele werkgever.