Actueel
Hoe kun je als inlener van personeel je aansprakelijkheid beperken

Hoe kun je als inlener van personeel je aansprakelijkheid beperken

2 januari 2017
Categorie: Nieuws

Van inlening is sprake als een uitlener arbeidskrachten die bij hem in dienstbetrekking werken, ter beschikking stelt aan een ander, de inlener.

De inlener (bijvoorbeeld een aannemer) kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze heffingen niet betaalt.

De inlener kan het risico van aansprakelijkheid beperken door:

  1. van de uitlener regelmatig (bijvoorbeeld ieder kwartaal) een originele verklaring betalingsgedrag te vragen. De uitlener moet deze zelf opvragen bij de Belastingdienst. Daarin verklaart de belastingdienst dat de uitlener de bij afgifte bekende aanslagen loonheffing en omzetbelasting heeft voldaan. Overigens bent u er als inlener nog niet met zo’n verklaring. U kan nog steeds aansprakelijk gesteld worden.
  2. een goede administratieve vastlegging van het ingeleende personeel.
  3. gebruikmaking van een g-rekening van de uitlener. Die kun je aanvragen HIER.
Terug