Hoe beloon je je meewerkende fiscale partner
Nieuws - 23 januari 2024

Hoe beloon je je meewerkende fiscale partner


Als je partner (lees: levensgezel) meewerkt in de zaak, is het reëel om daarvoor een adequate beloning toe te kennen.

Wat zijn de mogelijkheden
1. je kan kiezen voor een meewerkaftrek,
2. je kan gaan voor een reele arbeidsbeloning,
3. je neemt je partner in dienst,
4. je gaat een v.o.f. aan met je partner.

Ad 1
Je kan de meewerkaftrek toepassen als je als ondernemer winst geniet, aan het urencriterium voldoet en je partner in het kalenderjaar minimaal 525 uren arbeid in je onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen die je ten laste van de winst kan brengen. De aftrek bedraagt een percentage van de winst oplopend van 1,25% tot maximaal 4%, afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt. De meewerkaftrek vormt dan een aftrekpost en leidt tot belastingbesparing bij de ondernemer en leidt niet tot een heffing bij de partner.

Ad 2
Bij deze optie krijgt de partner daadwerkelijk een vergoeding, zijnde het aantal meegewerkte uren vermenigvuldigd met een passend uurtarief. Die vergoeding moet minimaal € 5.000 zijn. Deze vergoeding is formeel 'resultaat overige werkzaamheden (ROW)' en is belast bij de partner en vormt een aftrekpost bij de ondernemer. 

Ad 3
In dit geval zet je je meewerkende partner op de loonlijst en legt dit vast in een arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten van dien. Over het loon van je partner moet loonheffing ingehouden worden en sociale lasten worden afgedragen.

Ad 4 
Je gaat een v.o.f. aan met je partner. Deze wordt alsdan ondernemer en als voldaan is aan het urencriterium heeft deze dan net als jezelf recht op de ondernemersfaciliteiten. Fiscaal is dit zeker de meest interessante optie. Het probleem vormt het feit van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Beiden vennoten zijn immers dan aansprakelijk voor het reilen en zeilen binnen de onderneming. En als je bewust getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, dan doe je dat wat dit aangaat dan teniet. De vraag is of dat gewenst is.

Het jaar is weer net begonnen. Laat je eens voorlichten.