Actueel
Het UBO-register; de kritiek en de vraagtekens

Het UBO-register; de kritiek en de vraagtekens

12 september 2019
Categorie: Nieuws

Hoewel de wetgeving nog in behandeling is, weten we wel zeker dat het UBO-register er gaat komen. Vanuit Europese regelgeving ontkomen we er niet aan. Maar zijn we er al wel klaar voor?

Het UBO-register in het kort toegelicht
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn de personen die de eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Het UBO-register maakt dit transparant.
Met het implementeren van het UBO-register voldoet Nederland aan de verplichting die voort komt uit de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van het register is het tegengaan van financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering.
Er geldt een registratieplicht voor bijna alle juridische entiteiten.

De volgende groepen hebben (nog) geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • enkele historische rechtspersonen;
 • kerkgenootschappen.

De aard en omvang van het economische belang van de UBO wordt niet vermeld in geldbedragen, maar in staffels (25%-50%, 50%-75% en 75%-100%).
Een deel van het register wordt openbaar. In dit openbare deel is zoeken op naam van de UBO gelukkig niet mogelijk, maar die gegevens zijn wel openbaar!

Welke gegevens zijn geregistreerd en voor iedereen tegen betaling zichtbaar?

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Zoals genoemd bestaat er een registratieplicht en dat is dus niet vrijblijvend! Op het niet-naleven van de registratieplicht staan verschillende sancties, zoals een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een boete van maximaal 20.750 euro, een taakstraf of een dwangsom.

Privacy
De meeste kritiek op dit register zit natuurlijk op de privacy waarborgen van de UBO. Gaat het registreren en openbaar maken van deze gegevens helpen om de financiële criminaliteit tegen te gaan? Nee, zeggen meerdere beroepsgroepen waaronder notarissen en belastingadviseurs. Ook de Belastingdienst heeft haar kritiek geuit ten aanzien van dit punt, maar met alle kritiek is tot nu toe niets gedaan door de minister.
Het verschuilen achter andere structuren zoals de STAK of CV is ook niet mogelijk, omdat deze ook onder de registratieplicht vallen.

Uitvoering en handhaving
De Kamer van Koophandel gaat het UBO-register beheren en deze gaat onderdeel uitmaken van het Handelsregister. De eigenaar of bestuurder(s) heeft/hebben de plicht tot inschrijving van de UBO-informatie. Hoe dat feitelijk moet gaan is nog erg onduidelijk, maar wat we wel weten is dat inschrijven kosteloos zal zijn. Maar hoe moet er ingeschreven worden? Wordt er tijdig aangeleverd en wie controleert dat op welke termijn? Kloppen de aangeleverde gegevens wel? Hoe moet dat getoetst worden? Dat is allemaal nog onduidelijk.

De wetgeving is nog in behandeling, maar waarschijnlijk al wel van kracht per 1 januari aanstaande waardoor in de loop van 2020 iedereen zich moet gaan registreren. Wij houden u op de hoogte over de voortgang!

Margreet de Groot
Juridisch adviseur

Terug