Actueel
Het loket Regeling compensatie transitievergoeding is inmiddels geopend.

Het loket Regeling compensatie transitievergoeding is inmiddels geopend.

9 april 2020
Categorie: Nieuws

De regeling is bedoeld om werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte van de werknemer en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten. Deze maatregel ook van toepassing wordt in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van het ontslagrecht waardoor werkgevers de transitievergoeding verschuldigd zijn) is geëindigd of niet is voortgezet.

Compensatie van de transitievergoeding kan worden aangevraagd tussen de dag waarop de transitievergoeding aan de werknemer is betaald en zes maanden nadat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Te vroege of te late aanvragen worden niet in behandeling genomen. Voor een aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die door de werkgever op of na 1 april 2020 aan de werknemer zijn betaald, gelden andere regels dan voor een aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (de 'oude gevallen'). Voor ‘oude gevallen’ geldt dat de aanvraag van de compensatie vóór 1 oktober 2020 moet worden ingediend. Te late aanvragen worden niet in behandeling genomen. Voor meer info zie HIER

 

Terug