Actueel
Het kabinet werkt aan wetgeving ter vervanging van de Wet DBA

Het kabinet werkt aan wetgeving ter vervanging van de Wet DBA

16 september 2019
Categorie: Nieuws

Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten samen beoordelen of de opdracht of de werkzaamheden al dan niet buiten dienstbetrekking kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk is dat niet altijd makkelijk en is het voor meerdere uitleg vatbaar.

De wet DBA bracht hierin geen duidelijkheid vandaar dat het kabinet werkt aan maatregelen ter vervanging van de Wet DBA. De nieuwe wetgeving zal naar verwachting per 1 januari 2021 worden ingevoerd. 

Er gold al enige tijd een handhavingsmoratorium (dus geen ingrijpen en geen correcties door de Belastingdienst), maar deze zal in 2020 gefaseerd worden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of in onvoldoende mate binnen een redelijke termijn opvolgen.

Terug