Herinvesteer tijdig
Nieuws - 8 december 2021

Herinvesteer tijdig

 

Heeft u in 2018 een bedrijfsmiddel met winst verkocht ? Heeft u die boekwinst nog niet fiscaal als winst verantwoord, maar heeft u daarvoor een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd?

Weet dat een HIR in principe in het 3e jaar, dus in dit voorbeeld uiterlijk in 2021, aangewend moet worden oftewel u moet binnen die periode overgaan tot herinvesteren.

Als u niet binnen die tijd investeert, dan wordt de HIR weer bij de winst opgeteld en moet u hierover alsnog belasting betalen. Investeer daarom op tijd. Van een ´herinvestering´ is al snel sprake. Het is namelijk al voldoende als u in 2021 het contract voor de investering tekent. Het bedrijfsmiddel hoeft dus nog niet in 2021 aan u geleverd of door u betaald te zijn. 

Is de 3-jaarstermijn nog niet verstreken, leg dan nog zekerheidshalve het voornemen om te herinvesteren vast in een bestuursbesluit en doe dat altijd jaarlijks voor het einde van het jaar. Op die manier formaliseert u telkens dat er nog een herinvesteringvoornemen is.