Heeft u wel een VOF overeenkomst
Nieuws - 1 mei 2023

Heeft u wel een VOF overeenkomst

Als je samen met iemand een bedrijf wil opstarten en onder gezamenlijke naam gaat exploiteren, dan is dat eenvoudig te formaliseren en dat is naar de kamer van koophandel gaan en het bedrijf in te schrijven als vennootschap onder firma (vof). De kamer van koophandel neemt ook gelijk de melding naar de Belastingdienst mee in haar dienstverlening.

Een VOF is dus makkelijk te realiseren. Men hoeft er niet voor naar de notaris en men kan zelf een (onderhandse) vof overeenkomst opstellen. Dat laatste wordt vaak niet gedaan overigens met alle gevolgen van dien en dat geldt eveneens voor de vermelding dat de vennoten geheel / gedeeltelijk beperkt bevoegd zijn.

Het is goed om het met elkaar te hebben over wat de hoofdelijke aansprakelijkheid inhoudt als vennoten en wel dat de vennoten in principe volledig aansprakelijk zijn voor alle schulden van de vof. Betaalt de ene vennoot dan meer dan de andere vennoot, dan ontstaat er wel een intern regresrecht, maar dat staat los van de vraag wie extern kan worden aangepsorken. En als de vennoten beiden in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, is ook ieders partner aansprakelijk.

Moraal van het verhaal is altijd als vennoten de onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggne in een vof overeenkomst Dan kan er achtertaf geen onnodig misverstand ontstaan.

Belangrijke elementen van zo’n vof overeenkomst zijn o.a.:

-  Wie brengt wat in.
-  Hoe zit het met de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
-  Hoe luidt de jaarwinstverdeling en hoe de eventuele liquidatiewinst.
- Wat als iemand ziek wordt of arbeidsongeschikt, moet deze vennoot dan opstappen of is alleen diens winstaandeel navenant lager.
- Wie heeft het recht op voortzetten als partijen uit elkaar gaan.
- Wat als een vennoot niet goed presteert.
etc.

Check hoe het zit. Heb je een vof overeenkomst en zo ja is deze dan nog actueel en zo nee, laat deze dan opstellen.