Heeft u recht op kindgebonden budget ?
Nieuws - 22 juli 2022

Heeft u recht op kindgebonden budget ?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag.

Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Belangrijkste voorwaarden

U ontvangt de kinderbijslag voor uw kind
De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget.

Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog
Het hangt van het aantal kinderen af waar de grens precies ligt. Maak een proefberekening om te kijken of uw inkomen niet te hoog is. Dan ziet u meteen het bedrag dat u kunt krijgen.

Uw vermogen is niet te hoog
Op 1 januari 2022 mag u niet meer vermogen hebben dan € 120.020. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag jullie vermogen op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan € 151.767 zijn. 

Zoveel gezinnen, zoveel situaties
Bent u co-ouders? Is uw kind 16 of 17 jaar en gaat het niet meer naar school? Woont u in het buitenland? Klik dan voor meer informatie HIER.