Actueel
Heeft u huwelijkse voorwaarden en worden die goed nageleefd

Heeft u huwelijkse voorwaarden en worden die goed nageleefd

7 februari 2020
Categorie: Nieuws

 

Zeker in oudere akten van huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd verplicht wederkerig periodiek verrekenbeding opgenomen.

Zo’n verrekenbeding houdt in dat hetgeen partners van hun inkomen sparen, dus nadat de huishoudelijke uitgaven naar rato daar op in mindering zijn gebracht, onderling verrekend moet worden. Dus als de ene partner € 30.000 over houdt (dus heeft gespaard) in een jaar en de andere partner € 10.000 heeft gespaard, dan heeft die ander recht op € 10.000. 

Als dit niet wordt bijgehouden cq niet wordt verrekend, loopt men het gevaar dat al wat tijdens huwelijk aan vermogen is opgebouwd evenredig moet worden verdeeld. 

Daarom is het altijd raadzaam de akte hier goed op na te (laten) kijken en zo'n beding ook uit te voeren. En als er niets te verrekenen valt, omdat beiden evenveel hebben gespaard dan wel er ogenschijnlijk niets is gespaard, leg dat dan vast.

Terug