Actueel
Heeft u dit jaar geld geschonken aan uw (klein) kind

Heeft u dit jaar geld geschonken aan uw (klein) kind

7 november 2019
Categorie: Nieuws

Heeft u dit kalenderjaar een schenking cq schenkingen gedaan aan uw (klein) kind? Moet u dan eigenlijk daarvan aangifte doen?

Van een schenking aan uw kleinkind hoeft geen aangifte gedaan te worden als deze € 2.173 of lager is. Is de schenking hoger, dan moet er wel aangifte schenkbelasting gedaan worden.

Van een schenking aan uw kind hoeft geen aangifte gedaan te worden als deze € 5.428 of lager is. Is de schenking hoger, dan moet er wel aangifte schenkbelasting gedaan worden.

Schenking vrij van recht
U heeft als ouder de mogelijkheid om een schenking vrij van recht te doen. Die keuze maakt u middels de in te dienen aangifte. Dat houdt dan in dat u als ouder de schenkbelasting voor uw rekening neemt.

Aangifte doen betekent níet altijd dat u schenkbelasting moet betalen
Soms is een schenking belastingvrij, bijvoorbeeld als het geld voor uw eigen woning wordt gebruikt. Daar moet dan wél een beroep worden gedaan in de aangifte schenkbelasting

Woont de schenker buiten Nederland
Als de schenker al langer dan 10 jaar buiten Nederland woont, is er geen schenkbelasting verschuldigd in Nederland

Wanneer moet u aangifte doen
U bent verplicht om aangifte te doen vóór 1 maart van het jaar ná de schenking.  Natuurlijk is het ook mogelijk nu al aangifte te doen. U hoeft dus niet te wachten tot volgend jaar om aangifte te doen over schenkingen gedaan in 2019.

Terug