Actueel
Heeft u de bezwaartermijn laten verlopen en bent u het toch niet eens met de aanslag

Heeft u de bezwaartermijn laten verlopen en bent u het toch niet eens met de aanslag

14 oktober 2020
Categorie: Nieuws

Als de bezwaartermijn is verstreken, kan de inspecteur de aanslag nog ambtshalve herzien. De belastingplichtige kan daartoe een verzoek indienen (lees: een verzoek tot ambtshalve vermindering).

Een verzoek tot ambtshalve vermindering moet binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar worden ingediend. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de periode van uitstel voor het indienen van de aangifte.

Een belastingplichtige heeft minder rechten bij een verzoek tot ambtshalve vermindering in vergelijking tot een tijdig ingediend bezwaarschrift. De inspecteur hoeft de belastingplichtige namelijk niet te horen, de belastingplichtige heeft geen recht op dossierinzage en ook geen recht op een proceskostenvergoeding. Hij kan ook niet tegen een afwijzing op zijn verzoek in beroep gaan. Een belastingplichtige kan wel in beroep komen tegen de stellingname van de Belastingdienst dat een ingediend bezwaarschrift te laat is ingediend en daarom als een verzoek om ambtshalve vermindering werd afgewikkeld.

De inspecteur moet het verzoek om ambtshalve vermindering op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur afwikkelen.

Terug