Heeft u altijd wel uw lijfrentepremies afgetrokken
Nieuws - 1 juli 2021

Heeft u altijd wel uw lijfrentepremies afgetrokken

Heeft u in het verleden een lijfrenteverzekering afgesloten en daar (jaarlijks) premie voor betaald. Heeft u de betaalde premies daadwerkelijk opgevoerd en afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting of bent u dat abusievelijk vergeten.

Wat zijn dan de mogelijkheden:

  1. Soms kunt u uw financiële instelling vragen om deze niet afgetrokken premies weer aan u terug te storten.  Zijn lijfrente-uitkeringen normaal gewoon progressief belast, zo’n terugstorting is onbelast;
  2. U kunt uw financiële instelling vragen om daar rekening mee te houden op expiratiedatum. Dus dat er dan geen loonheffing wordt ingehouden tot dat het saldo van de abusievelijk niet afgetrokken premies wordt overschreden;
  3. U houdt er zelf rekening mee in uw aangifte inkomstenbelasting dus dat u zelf het abusievelijk niet afgetrokken deel niet als inkomen aangeeft, maar de ingehouden loonheffing wel.

Als bewijsmiddel is het raadzaam de Belastingdienst om een zogenaamde saldoverklaring te vragen, zijnde een verklaring van de niet-afgetrokken premies. Heeft u nog de belastingaangiften en de belastingaanslagen bewaard, dan is dat ook voldoende. Reden te meer in ieder geval om belastingaangiften altijd langer te bewaren. En bewaar ook een bewijs dat u de bedragen heeft betaald.

Zie voor HIER meer informatie: