Heeft u al een testament ?
Nieuws - 17 december 2021

Heeft u al een testament ?

Een testament is een notariële akte waarin beschreven staat wat er met uw eigendommen (en eventuele schulden) moet gebeuren na uw overlijden.

Als u geen testament heeft opgesteld, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Bij een wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot (of geregistreerde partner) de erfenis. 

De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct. Zij krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende ouder. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Waarom zou u moeten denken aan een testament:

-   U wilt afwijken van de wettelijke verdeling.

-   Wellicht wil u iemand onterven.

-   U wilt een naaste kennis of goede vriend van de familie ook iets nalaten.

-   U heeft minderjarige kinderen.

-   U wil de termijn van de erfgenamen om beslissingen te nemen oprekken.

-   U wil bepalen wie de executeur-testamentair wordt.

-   U wil de te betalen erfbelasting optimaliseren.

-   Uw kinderen zijn getrouwd voor 1 januari 2018 en ook nog in gemeenschap van goederen.

-   U gaat een huis kopen en vervolgens samenwonen.

-   U wil dat na het 2e overlijden, in het geval er geen kinderen zijn, dat alles eerlijk wordt verdeeld binnen uw familie en dat van uw partner.