Actueel
Heeft een bezwaar tegen de forfaitaire box 3 heffing zin ?

Heeft een bezwaar tegen de forfaitaire box 3 heffing zin ?

9 juni 2020
Categorie: Nieuws

De Hoge Raad heeft op 29 mei een arrest gewezen over de vraag of de box 3 heffing een individuele en buitensporige last is. 

Het komt er op neer dat voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een individuele en buitensporige last, er gekeken moet worden naar de totale inkomenspositie van belastingplichtige. Dus er moet ook gekeken worden naar het box 1 inkomen in dat jaar. Het is onvoldoende om in een jaar alleen te kijken naar het rendement over het vermogen in verhouding tot de geheven forfaitaire box 3 heffing. Het totale inkomen volgens de aanslag moet in ogenschouw worden genomen. En dat gezegd hebbende is de verwachting dat niet snel sprake zal zijn van een individueel buitensporige last. 

Hoewel deze uitspraak geen betrekking had over het regime vanaf 2017, kan deze naar verwachting ook op dat regime worden toegepast.

De vraag is wat er gebeurt als er in een jaar forse vermogensverliezen zijn geleden en of dat nog van invloed is voor de vraag of er wel sprake is van een individueel buitensporige last. Die vraag is nog niet aan de rechter voorgelegd.  Wordt vervolgd dus.

 

Terug