Actueel
Handreiking gebruikelijk-loonregeling vernieuwd

Handreiking gebruikelijk-loonregeling vernieuwd

10 oktober 2019
Categorie: Nieuws

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘De gebruikelijk-loonregeling’ vernieuwd. In deze handreiking is verduidelijkt hoe de hoogte van het gebruikelijk loon bepaald wordt. Ook is de opbouw van de handreiking gewijzigd.

De handreiking gebruikelijk-loonregeling was oorspronkelijk een intern stuk van de Belastingdienst, maar is als gevolg van een verzoek Wet Openbaarheid Bestuur in april 2018 voor het eerst openbaar geworden. Het betrof toen een versie uit 2015. Deze is dus nu recent vernieuwd.
De gebruikelijk-loonregeling geldt voor een persoon die werkt voor een vennootschap of een coöperatie waarin hij of zijn fiscale partner een belang van meer dan 5% heeft, een zogenaamd aanmerkelijk belang.

Wat is de gebruikelijk-loonregeling?
De gebruikelijk-loonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever;
  • ten minste € 45.000.

Starters
Een lager loon mag als de vennootschap het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat de vennootschap veel heeft geïnvesteerd of een lage cashflow heeft. Dit mag maximaal drie jaar doen vanaf het moment dat de vennootschap of coöperatie inhoudingsplichtig wordt. Het loon mag niet lager vastgesteld worden dan het wettelijk minimumloon.

Startups
Voor aanmerkelijkbelanghouders die werken voor innovatieve startups geldt vanaf 2017 een versoepelde gebruikelijk-loonregeling. Als de vennootschap voldoet aan de voorwaarden mag het gebruikelijk loon maximaal 3 jaar vastgesteld worden op het wettelijk minimumloon.

Voor vragen omtrent de gebruikelijk-loonregeling staan onze adviseurs u graag te woord.

 

Terug