Actueel
Geld lenen van uw eigen B.V.

Geld lenen van uw eigen B.V.

6 november 2019
Categorie: Nieuws

Als DGA hebt u de mogelijkheid om geld te lenen van uw eigen B.V., bijvoorbeeld voor de aankoop van uw eigen woning.

Wanneer uw B.V. geld leent aan u, is het vereist dat de voorwaarden van de lening zakelijk zijn. Dit betekent dat de voorwaarden gelijk moeten zijn aan de voorwaarden die gesteld zouden worden wanneer de B.V. de lening niet aan u, maar aan een willekeurige derde zou verstrekken.

De B.V. moet daarbij, na verstrekking van de lening, aan zijn overige verplichtingen kunnen blijven voldoen. 

De zakelijke voorwaarden hebben betrekking op de volgende aspecten:

  • De hoogte van de rente;
  • De afspraken ten aanzien van de aflossingstermijnen;
  • De gestelde zekerheden; en
  • Het schriftelijk vastleggen van bovenstaande aspecten in een leningsovereenkomst tussen u en uw B.V.

Om het excessief lenen van de B.V. te ontmoedigen, wordt vanaf 2022 belasting geheven als de totale schuldverhouding van de DGA ten opzichte van zijn of haar B.V. uitstijgt boven de

€ 500.000. Wanneer u overweegt om geld te lenen van uw B.V., adviseren wij u om dit plafond in ogenschouw te nemen. 

Wanneer de lening niet op grond van zakelijke voorwaarden is overeengekomen, dan wel wanneer de afspraken ten aanzien van de aflossing(en) niet worden nageleefd, kan dat fiscale consequenties hebben. Zo kan de fiscus bijvoorbeeld stellen dat, ingeval in de B.V. een pensioenverplichting is opgenomen, de verstrekte lening kwalificeert als afkoop van uw pensioen, met de bijbehorende belastingheffingen tot gevolg. 

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs, zij helpen u graag!

Terug