Geen beschikking fiscale eenheid btw: handelen alsof sprake is van fiscale eenheid btw
Nieuws - 6 november 2023

Geen beschikking fiscale eenheid btw: handelen alsof sprake is van fiscale eenheid btw

 

Voor het bestaan van een fiscale eenheid btw is geen beschikking nodig. Of sprake is van een fiscale eenheid btw is niet afhankelijk van de wil van de betreffende vennootschappen of de inspecteur. Van belang is dat wordt voldaan aan de voorwaarde van financiële, organisatorische en economische verwevenheid.

Dit betekent dat de onderdelen van de fiscale eenheid btw een beroep kunnen doen op het bestaan van de fiscale eenheid btw zonder dat de inspecteur een beschikking fiscale eenheid btw heeft afgegeven. Het voordeel hiervan is dat de onderdelen van de fiscale eenheid btw niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de btw-schulden van de fiscale eenheid btw.

Als de onderdelen van de fiscale eenheid btw handelen als een fiscale eenheid btw, zijn de onderlinge leveringen en diensten zogenoemde interne prestatie binnen de fiscale eenheid btw. Dit betekent dat deze onderlinge prestaties buiten de btw-heffing blijven. Ook zijn de onderdelen van de fiscale eenheid btw in deze situatie niet hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de fiscale eenheid btw. 

De onderdelen van de fiscale eenheid btw handelen als volgt als een fiscale eenheid btw:

1.  De onderdelen sturen voor de interne prestaties binnen de fiscale eenheid btw geen factuur aan elkaar. Voor de administratie kunnen ze eventueel een ander document maken, bijvoorbeeld een intern overboekingsbewijs, waarmee ze de geldstroom kunnen volgen.
2.  Ieder onderdeel van de fiscale eenheid btw blijft zijn eigen btw-aangifte indienen. Op deze btw-aangiften geven de onderdelen uitsluitend de omzet aan die ze realiseren met de verkoop van goederen of diensten aan partijen buiten de fiscale eenheid btw.
3.  De bedragen die de onderdelen van de fiscale eenheid btw ontvangen voor de interne prestaties geven zij niet aan in hun btw-aangifte, omdat deze bedragen buiten de btw-heffing vallen.
4.  Aan het onderdeel dat de prestaties afneemt, wordt geen btw in rekening gebracht. Hierdoor wordt btw bespaard op onderlinge prestaties, hetgeen voordelig is voor onderdelen die btw-vrijgestelde prestaties verrichten.