Geef je je werknemer(s) een verjaardagscadeau
Nieuws - 16 november 2023

Geef je je werknemer(s) een verjaardagscadeau

Volgens de regeling 'voordelen buiten de dienstbetrekking' kan een werkgever aan een werknemer onbelast een verjaardagscadeautje geven zolang het aan de volgende drie eisen voldoet:

-      de persoonlijke attentie wordt gegeven in situaties waarin anderen dat ook zouden doen;

-      de factuurwaarde van het cadeautje is maximaal € 25 inclusief BTW;

-      er wordt geen geld of een waardebon gegeven.

Is aan die drie eisen voldaan, dan is het cadeautje geen loon. Er is dan dus ook geen loonheffing verschuldigd.

Stel je geeft een staatslot van € 15, dan betekent dat aan de eerste twee eisen is voldaan. Dan blijft de vraag of aan de derde eis is voldaan en wat valt onder de noemer ‘geld of waardebon’. Er is hier sprake van een voorwaardelijke aanspraak op geld maar niet van een vaste of gegarandeerde waarde.

Van een waardebon is – volgens de wet op de Omzetbelasting – sprake als deze ingewisseld kan worden tegen goederen of diensten. Er moet dus een tegenprestatie tegenover staan. Bij een staatslot is hiervan geen sprake. Je hoeft een verjaardagsstaatslot dus niet als loon te behandelen.