Actueel
Ga zakelijk om met borgstelling!

Ga zakelijk om met borgstelling!

1 oktober 2019
Categorie: Nieuws

In de praktijk zien we regelmatig dat een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) borg staat voor de schulden die haar vennootschap aangaat.

Voor deze borg dient een borgstellingsovereenkomst opgesteld te worden tussen de DGA en haar B.V.

In de overeenkomst dienen ook nadere afspraken gemaakt te worden over zekerheden.

Aangezien een DGA en zijn vennootschap(pen) zakelijk met elkaar dienen te handelen, zal een borgstellingsvergoeding aan de DGA (moeten) worden betaald.

De borgstellingsvergoeding dient de DGA in zijn aangifte inkomstenbelasting aan te geven als voordeel uit het ter beschikking stelling van vermogen.

Als aan bovenstaande vereisten niet is voldaan, dan is mogelijk sprake van onzakelijke borgstelling. Een (onafhankelijke) derde zou immers een dergelijke verbintenis niet aangaan.

Het gevolg van een onzakelijke borgstelling is dat bij een eventueel aanspraak het verlies niet aftrekbaar is in BOX 1.

Terug