Ga in bezwaar tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023
Nieuws - 23 mei 2024

Ga in bezwaar tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023

Afgelopen donderdag 16 mei heeft het Register Belastingadviseurs (RB), samen met andere belangen- en koepelorganisaties (onder andere NOB, SRA, Bond voor Belastingbetalers, NBA, NOAB en de Consumentenbond), een bijeenkomst bijgewoond met het Ministerie van Financiën over de Overbruggingswet box 3.

Advies aan BOX 3 spaarders om in bezwaar te gaan
Als reactie op de uitkomst van dat overleg adviseert het RB de groep box 3 spaarders, ruim 1 miljoen belastingplichtigen, om tijdig een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag inkomstenbelasting 2023 om hun rechten voor dat jaar veilig te stellen.

Werkelijk rendement 2023 lager dan forfaitaire rendement over 2023 (= 0,92%)
Box 3 spaarders kunnen in aanmerking komen om het box 3-inkomen op basis van werkelijk rendement (rente) te bepalen, zeker als het werkelijke spaarrendement over 2023 lager is dan het forfaitaire rendementspercentage van 0,92%.

Strijdig met Europees Recht
Het forfaitaire rendementspercentage van 0,92% is na afloop van het belastingjaar 2023 bepaald. Mogelijk is dat laatste in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en Europees recht.

Check de dagtekening van je definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023
Om hun rechten veilig te stellen zullen box 3 spaarders in bezwaar moeten gaan tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023. Check daarom de dagtekening van die aanslag en ga binnen 6 weken na die dagtekening in bezwaar. Is die aanslag al opgelegd over 2023, onderneem dan p.o. actie.

Hulp
Wil je hulp bij het feit om te berekenen of je op basis van je individuele situatie recht hebt op een teruggaaf over 2023; en wel omdat je werkelijk behaalde rendement lager is dan het forfaitaire rendement? Of vind je ook dat er actie nodig is omdat het achteraf opstellen in strijd is met Europees recht, en wil jij je daar niet bij neerleggen, neem dan contact met ons op.