Actueel
Fout(en) in de jaarrekening, wat nu?

Fout(en) in de jaarrekening, wat nu?

18 september 2019
Categorie: Nieuws

Mag een jaarrekening die door een accountant is samengesteld, beoordeeld of gecontroleerd een fout bevatten? Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord, omdat de jaarrekening namelijk niet-materiële fouten mag bevatten.

Wikipedia definieert materialiteit (lees: materiële fout) als volgt: “de omvang die een fout in de jaarrekening moet hebben om het oordeel van een gebruiker van die jaarrekening waarschijnlijk te beïnvloeden.”

Een afwijking in de jaarrekening is derhalve niet materieel, indien het oordeel van een gebruiker niet wordt beïnvloed door deze afwijking in de jaarrekening. De hoogte van het bedrag wordt per opdracht bepaald door de accountant, rekening houdend met de specifieke situatie van de onderneming, opdracht en groep van gebruikers. Bij het bepalen van de materialiteit wordt veelal gebruik gemaakt van benchmarks: omzet, activa, balanstotaal, brutowinst, nettowinst en/of eigen vermogen.

Materialiteit is desondanks geen rekensom, omdat de bepaalde bedragen op basis van de cliëntsituatie en andere van toepassing zijnde factoren (nog) moeten worden aangepast.

De omvang van de niet-gecorrigeerde fouten wordt door de accountant met de ondernemer besproken. Indien u als ondernemer van mening bent dat de materialiteit moet worden aangepast, dan kunt u dit aan uw accountant kenbaar maken. Let wel: u kunt uw accountant alleen een lagere materialiteit laten hanteren! Een lagere materialiteit leidt in alle gevallen tot meer werkzaamheden door de accountant.

Meer werkzaamheden leidt weer tot meer kosten. Is dit materieel voor u?

Terug