Fiscaal vertegenwoordiger
Nieuws - 19 oktober 2016

Fiscaal vertegenwoordiger

Een buitenlandse ondernemer kan een fiscaal vertegenwoordiger aanstellen om aan zijn administratieve verplichtingen voor de Nederlandse btw te voldoen. In sommige situaties is dit zelfs verplicht.

KRC Van Elderen VAT B.V.

Voor een aantal van onze buitenlandse klanten treden wij op als fiscaal vertegenwoordiger middels KRC Van Elderen VAT B.V. Dan voldoen wij namens hem aan zijn verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen gaan over belaste prestaties in Nederland, intracommunautaire verwervingen en import uit niet-EU-landen. Als fiscaal vertegenwoordiger doen wij de btw-aangifte en geven de intracommunautaire leveringen en diensten op via de Opgaaf ICP. Daarnaast doen wij u in voorkomende gevallen een opgaaf aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de volgende gevallen is een fiscaal vertegenwoordiger verplicht

Als de buitenlandse ondernemer in Nederland btw moet betalen over afstandsverkopen en in een niet-EU-land gevestigd is. 
Als de buitenlandse ondernemer accijnsgoederen of minerale oliën in- of verkoopt en daarbij 0% btw in rekening brengt of gebracht krijgt. 
Als de buitenlandse ondernemer bulkgoederen in- of verkoopt en daarbij 0% btw in rekening brengt of gebracht krijgt. 
Als de buitenlandse ondernemer minerale oliën koopt die daarna worden uitgeslagen uit een accijnsgoederenplaats met een bijzondere vergunning en hij daarom btw moet betalen. Dit geldt ook als de goederen na de uitslag worden verkocht. 
Als de buitenlandse ondernemer bulkgoederen koopt die daarna worden uitgeslagen uit een plaatsgebonden btw-entrepot en hij daarom btw moet betalen. Dit geldt ook als de goederen na de uitslag worden verkocht.