Fiets van de zaak III
Nieuws - 5 november 2021

Fiets van de zaak III

 

Een fiets vormt voor een IB-ondernemer (lees: met een eenmanszaak, vof, maatschap) verplicht ondernemingsvermogen als deze voor 90% of meer wordt gebruikt binnen de onderneming. Als de fiets voor meer dan 10% binnen de onderneming wordt gebruikt, vormt de fiets keuzevermogen. De ondernemer kan er dan voor kiezen de fiets als ondernemingsvermogen te etiketteren.

Voor de IB-ondernemer geldt voor de als ondernemingsvermogen geëtiketteerde fiets in de inkomstenbelasting een met de LB vergelijkbare regeling. Er wordt op jaarbasis 7% van de waarde van de fiets als onttrekking in aanmerking genomen.

Als de IB-ondernemer de fiets ook voor de btw als ondernemingsvermogen etiketteert, kan de btw met betrekking tot de fiets in aftrek komen. Jaarlijks moet wel een correctie plaatsvinden voor het privégebruik. Hiervoor is geen forfaitaire regeling aanwezig. Wordt de fiets bijvoorbeeld voor 20% voor privé gebruikt, dan is 20% van alle met de fiets samenhangende btw niet aftrekbaar. Hou er rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw privé is.