Fiets van de zaak II
Nieuws - 3 november 2021

Fiets van de zaak II

De vorige keer hebben we besproken dat er ten aanzien van een fiets die ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer sprake is van loon in natura. Maar wat zijn de consequenties voor de omzetbelasting.

Als de inkoopprijs van de aan de werknemer verstrekte fiets na aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer hoger is dan € 749 inclusief btw, is de aftrek van btw uitgesloten voor het bedrag dat uitkomt boven € 749.

Tot de grens van € 749 inclusief btw komt de btw volledig voor aftrek in aanmerking (mits de ondernemer volledig aftrekgerechtigd is). Voor leasefietsen geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van die in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.